Terug naar alle blogs
23 september 2021
Leestijd:
6 minuten

Ontwikkeling van de minoren kieswijzer

Auteur:
Gijs Boosten

Met de komst van de bachelor-masterstructuur bijna 2 decennia geleden (2002) deed bij veel onderwijsinstellingen ook de minor zijn intrede. Studenten krijgen hierin de ruimte om zich naast het hoofdvakgebied (major) ook te verbreden of verdiepen in een ander vakgebied (minor). Inmiddels zijn er alleen in Nederland al 1818 minoren waardoor het voor studenten een grote uitdaging kan zijn om de juiste minor te vinden.

Dit probleem werd ook door studenten ervaren op de Hogeschool van Amsterdam (HvA) en om deze reden ging de HvA op zoek naar mogelijke oplossingen. Na verschillende brainstorms en overleggen kwam de HvA tot de hypothese dat een tool die de student ondersteunt in het maken van de minorkeuze meer studenten wegwijs zou maken voor de voor hen relevante minoren en daarmee meer studenten de juiste minorkeuze zullen maken. Wij als Your Next Concepts gingen de uitdagingen aan om deze tool te ontwikkelen. In deze blog lichten wij de functionaliteiten van de minorenkieswijzer toe.

Doelstelling en randvoorwarden van de minorenkieswijzer

De minorenkieswijzer is een tool die studenten helpt bij het maken van een keuze voor een minor. Dit door de student te begeleiden en via eenvoudige vragen, met achterliggend een model, zodat de student de minoren ziet die voor hem/haar relevant zijn.

Stap 1: Inventarisatie hoe kiest een student de minor.

Om het keuzeproces te ondersteunen was het noodzakelijk om te kijken hoe studenten de minor kiezen.. Op basis van een interactieve workshop werd gekeken hoe een student nu zijn/haar keuze maakt, hieruit kwamen de volgende hypotheses naar voren:

  • Studenten selecteren een minor op basis van thema of inhoud
  • Studenten filteren vervolgens om zo tot hun keuze te komen

Deze hypotheses werden naar aanleiding van de bestaande website en processen getest bij een 45-tal studenten van verschillende faculteiten. Hieruit kwam naar voren dat studenten zoeken door te filteren en dat 89% dit op hun laptop doet.

Stap 2: Hoe sluit een minorenkieswijzer aan bij de studenten

Op basis van de resultaten uit de inventarisatie zijn er schermen gemaakt waarbij de nadruk ligt om studenten slimme filters te laten instellen om zo tot een beperkte selectie te laten komen van de minoren. 

Gezien het feit dat bijna 90% van de studenten aangaf dit op hun laptop te doen werd er op laptop first schermen geschetst.

Deze schermen werden teruggekoppeld aan de studenten. Hieruit kwamen twee zaken naar voren:

  • De thema’s waren te breed en studenten gaven aan zij op basis hiervan nog niet de juiste keuzes kunnen maken
  • Naast inhoud waren studenten ook geïnteresseerd in de vaardigheden die zij zouden ontwikkelen.

Daarnaast bleek dat studenten de optie Bekijk ook relevante minoren erg handig te vinden. De naam was alleen niet helemaal duidelijk en is uiteindelijk geworden Minoren die hier op lijken.

Voor het bepalen welke minor op welke andere minor lijkt zijn document similarity technieken gebruikt. Er is voor deze techniek gekozen, zodat hetzelfde proces geautomatiseerd herhaald kan worden als het minorenaanbod wijzigt en hoeft hier geen handmatig werk aan te pas te komen.

Voorbeeld van het filterscherm


Resultaat: Minorenkieswijzer

Op basis van de designs is de minorenkieswijzer ontwikkeld en tijdens de ontwikkeling zijn er op basis van gebruikerstests nog een aantal functionaliteiten toegevoegd.

Het resultaat is een moderne applicatie waarmee onderwijsinstellingen studenten digitaal kunnen begeleiden naar de juiste minor. Hiervoor is beschikbaar:

  • Kiesassistent waar de studenten op inhoud een vaardigheden een selectie kunnen maken
  • Door kunnen klikken naar de details en via minoren die hierop lijken studenten op nieuwe ideeën kunnen laten leiden.
  • Eenvoudige meerdere minoren met elkaar vergelijken, om zo tot een uiteindelijk resultaat te komen
  • Proces om de data automatisch te verversen en een model om vervolgens de suggesties te bepalen.
Voorbeeld van de minorenstudiegids


Wilt u ook studenten beter digitaal begeleiden naar een minor? 

Kijk dan op https://www.sqill.it/minorenkieswijzer