Terug naar alle blogs
26 juli 2022
Leestijd:
4 minuten

Customer story: Onderwijscatalogus voor flexibel onderwijs

mboRijnland zet de stap naar flexibel onderwijs op basis van het 4CID-model. Hiervoor zochten zij een nieuwe onderwijscatalogus waarin ze het onderwijs kunnen ontwerpen en de studiepaden (leertrajecten) kunnen vormgeven. In deze zoektocht kwamen zij bij SQill uit.

Auteur:
Gijs Boosten

Het ontwerpen van onderwijs in het mbo begint bij eeb kwalificatiedossier (vanuit SBB). Deze worden automatisch ingeladen en geupdate in de leerdoelenmodule van SQill. Hierin worden zowel de kerntaken als werkprocessen ingeladen. Vervolgens worden deze leerdoelen vertaald naar een ontwerp van het onderwijs, welke onafhankelijk is van de manier hoe studenten de kennis en vaardigheden opdoen.

In de tweede stap wordt voor een specifieke doelgroep, bijvoorbeeld voor BBL (Beroeps Begeleidende Leerweg) of BOL (Beroeps Opleidende Leerweg) een leertraject samengesteld. Verwijzend naar hetzelfde ontwerp bestaan beide trajecten uit modules die deels kunnen overlappen. Dit is in SQill vormgegeven als één structuur waarbij het eenvoudig is om modules te kunnen hergebruiken en zo optimaal te kunnen flexibiliseren.

Als de informatie is vastgesteld wordt deze via de REST API van SQill uitgelezen en doorgezet naar het planningssysteem en studentinformatiesysteem. Vervolgens gebruikt mboRijnland de onderwijscatalogus om studenten te informeren over hun studiepad en studenten te laten oriënteren op bepaalde keuzes die zij steeds meer zullen krijgen.