Terug naar alle blogs
26 juli 2022
Leestijd:
3 minuten

Customer story: Meer inzicht in het curriculum krijgen

Het Erasmus Medisch Centrum had als doel om voor hun bachelor- en masteropleidingen meer inzicht te verkrijgen in het curriculum. Met meer dan 500 verschillende docenten die bij de onderwijsactiviteiten betrokken zijn, was de kennis erg verspreid. Door deze informatie centraal vast te leggen in SQill is deze kennis nu voor iedere docent en student beschikbaar tijdens de studie.

Auteur:
Gijs Boosten

Het centraal vastleggen van de curriculuminformatie, van een themabeschrijving tot de zelfstudieopdrachten, zorgt ervoor dat dubbelingen in de onderwijsinhoud eruit gehaald konden worden en nieuwe onderwerpen eenvoudiger in het curriculum geïntroduceerd kunnen worden.

Deze curriculuminformatie wordt op verschillende manieren gebruikt binnen het onderwijs van het Erasmus MC:

  1. Bij ieder thema en elke week worden automatisch handleidingen gemaakt die altijd dezelfde opmaak hebben. Hiermee kunnen studenten snel zien wat hun de komende periode te wachten staat.
  2. De studielast is beter inzichtelijk geworden. Hierdoor is snel te zien of bepaalde weken te vol of te leeg zijn en wordt hier naar geacteerd. 
  3. Doordat SQill geïntegreerd is met het LMS (Canvas), kunnen studenten “Googelen” in het curriculum. Zo kunnen zij zich optimaal voorbereiden op bijvoorbeeld een voortgangstoets.

Ook heeft het Erasmus MC al haar werkprocessen rondom curriculum management vormgegeven in SQill. Hierdoor hebben docenten en medewerkers altijd een takenlijst wat er aangepast moet worden. Kunnen evaluatiepunten van studenten direct uitgezet en verwerkt worden voor komend jaar (of uitvoering). Hiermee is SQill vast onderdeel van de PDCA / kwaliteitscyclus van het onderwijs en borgt het zo dat de resultaten uit de evaluaties verwerkt worden voor de volgende uitvoering.